لیست محصولات این تولید کننده wegal

مجموعه وگال در سال 1380 فعالیت خود را با همکاری متخصصین ترکیه­ای در شهرک شکوهیه قم آغاز کرد.در سال های نخست تمامی مواد اولیه لازم از قبیل اسکلت،رویه های نقش دوزی شده،کپسول های هوا و.... از ترکیه وارد و با نظارت مستقیم مهندسین ترک، صرفا فرایند مونتاژدر ایران صورت پذیرفته و درصد قابل توجهی از تولیدات به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و آذربایجان صادر می­گردید.